Założenia i regulamin XVII edycji mikroblogowej akcji Baryłka Krwi #barylkakrwi

 1. Celem naszej akcji jest zachęcenie użytkowników Wykopu do oddawania krwi i dzielenia się swoimi doświadczeniami na Mikroblogu.
 2. Zamierzamy wspólnymi siłami „wypełnić krwią” Baryłkę o łącznej pojemności 328 litrów, czyli oddamy 328 000 mililitrów krwi.
 3. Do inicjatywy może dołączyć każdy użytkownik wykopu, który począwszy od 6 września 2023 oddał krew lub jej składniki.
 4. Do przeliczania donacji (osocza lub płytek krwi) na odpowiadającą im ilość krwi pełnej korzystamy z tego kalkulatora.
 5. Na początku wpisu na mikroblogu należy odjąć swoją donację od wyniku zamieszczonego przez poprzedniego użytkownika wg wzoru:

  [Wynik z poprzedniego wpisu] - [Twoja donacja] = [Wynik odejmowania]

  W przypadku więcej niż jednej donacji:

  [Wynik z poprzedniego wpisu] - [Twoja donacja] - [Twoja donacja 2] - [Twoja donacja 3] = [Wynik odejmowania]

  Wyniku nie odejmujemy w komentarzach!

 6. We wpisie podajemy również:
  • rodzaj donacji (krew pełna/płytki/osocze/itd.),
  • datę donacji,
  • grupę krwi (opcjonalnie)*,
  • miasto (opcjonalnie)*,
  • prywatny licznik i zdobyte odznaki ZHDK (opcjonalnie)*.
 7. Wpis należy uwiarygodnić zamieszczając:
  • zdjęcie pieczątki z punktu krwiodawstwa lub
  • zdjęcie rekompensaty kalorycznej z dołączoną datą lub
  • zrzut ekranu z informacją o donacji z oficjalnej aplikacji/strony CKiK lub
  • zdjęcie bezpośrednio z donacji.
 8. Obowiązkowo tag #barylkakrwi.

*Dane posłużą nam do celów statystycznych w podsumowaniu edycji ;)

Administratorami oraz opiekunami XVII edycji Baryłki Krwi są:

@dyniel @wuochu @Pociongowy @Salido @Otworz @KrwawyBot @czasem_ruda @Jednorybek @Franzowaty

(wszelkie uwagi dotyczące Baryłki, prosimy zgłaszać na PW).