Założenia i regulamin XVI edycji mikroblogowej akcji Baryłka Krwi #barylkakrwi

 1. Celem naszej akcji jest zachęcenie użytkowników Wykopu do oddawania krwi i dzielenia się swoimi doświadczeniami na Mikroblogu.
 2. Zamierzamy wspólnymi siłami „wypełnić krwią” Baryłkę o łącznej pojemności 328 litrów, czyli oddamy 328 000 mililitrów krwi.
 3. Do inicjatywy może dołączyć każdy użytkownik wykopu, który począwszy od 17 grudnia 2022 oddał krew lub jej składniki.
 4. Do przeliczania donacji (osocza lub płytek krwi) na odpowiadającą im ilość krwi pełnej korzystamy z tego kalkulatora.
 5. Na początku wpisu na mikroblogu należy odjąć swoją donację od wyniku zamieszczonego przez poprzedniego użytkownika wg wzoru:

  [Wynik z poprzedniego wpisu] - [Twoja donacja] = [Wynik odejmowania]

  W przypadku więcej niż jednej donacji:

  [Wynik z poprzedniego wpisu] - [Twoja donacja] - [Twoja donacja 2] - [Twoja donacja 3] = [Wynik odejmowania]

  Wyniku nie odejmujemy w komentarzach!

 6. We wpisie podajemy również:
  • rodzaj donacji (krew pełna/płytki/osocze/itd.),
  • datę donacji,
  • grupę krwi (opcjonalnie)*,
  • miasto (opcjonalnie)*,
  • prywatny licznik i zdobyte odznaki ZHDK (opcjonalnie)*.
 7. Wpis należy uwiarygodnić zamieszczając:
  • zdjęcie pieczątki z punktu krwiodawstwa lub
  • zdjęcie rekompensaty kalorycznej z dołączoną datą lub
  • zrzut ekranu z informacją o donacji z oficjalnej aplikacji/strony CKiK lub
  • zdjęcie bezpośrednio z donacji.
 8. Obowiązkowo tag #barylkakrwi.

*Dane posłużą nam do celów statystycznych w podsumowaniu edycji ;)

Administratorami oraz opiekunami XVI edycji Baryłki Krwi są:

@dyniel @wuochu @Pociongowy @Salido @Otworz @KrwawyBot @czasem_ruda @Jednorybek @Franzowaty

(wszelkie uwagi dotyczące Baryłki, prosimy zgłaszać na PW).